aq_block_3

Vad är det här?

Stockholm Rumble multisport är en form av rogainingtävling där deltagarna tävlar i lag om två personer i klasserna Dam, Herr och Mix. Banan består av 30 utplacerade kontroller där varje kontroll ger poäng som varierar beroende på svårighetsgrad. Poängskalan går från 30 till 120 poäng per kontroll.

WTF?

Lagen får ta hur många och vilka kontroller de vill i den ordning de önskar. Det är omöjligt att ta alla 30 varför taktik och navigering blir en viktig del av tävlingen. Flest poäng efter tre timmar vinner. Och kartan… den får lagen vid startögonblicket.

Ska man vara proffs?

Nä.. det behöver man inte. Man tar sig främst fram med mountainbike men för att ta vissa äventyrskontroller kan du behöva löpa, paddla, simma, klättra, balansera, fira dig etc. All utrustning för dessa moment ombesörjes av Stockholm Rumble med kunnig personal på plats så inga förkunskaper behövs av deltagarna. Men proffs är också välkomna

Hur långt är det?

Tre timmar... Alltså ingen distans utan en given tävlingstid. Så lång tid har lagen på sig ute på banan. Går man i mål efter tre timmar och en sekund blir det poängavdrag med 100 poäng per försenad minut så det gäller att vara tillbaka i mål inom tävlingstiden.

Eftersom tävlingen inte utgörs av en given sträcka utan en given tävlingstid gör detta att alla lag startar och går i mål samtidigt. Elit och motionärer tävlar på samma villkor, på samma bana, tillsammans.

Låter kul. Vad behöver jag för utrustning?

Obligatorisk utrustning är mountainbike, cykelhjälm, första hjälpen kit och mobiltelefon. All annan utrustning såsom klättergrejjer, kajaker, badring (!) ingår i startavgiften. Du behöver alltså inte vara råkittad.


Så här går det till

Nummerlappar hämtas vid Hellasgården mellan 9:00 och 11:00 på tävlingsdagen den 23 maj. Sen är det uppladdning och sista kollen av utrustningen som gäller. kl 12:00 går starten och lagen får sina kartor. Kör så det ryker och navigera rätt och se till att vara tillbaka till kl 15:00 för målgång. Lag som kommer in senare får poängavdrag.
Efter målgång publiceras resultatlistorna på webben och prisutdelningen sker i målområdet ca kl 16:00.


Anmälningsavgifter

950 SEK/lag (fram t om 31/3)
1150 SEK/lag (fram t om 9/5)
1350 SEK/lag (From 20/5 gäller efteranmälan på plats den 23/5 med kontant betalning vid anmälningstillfället)


Program

Datum: 23 maj, 2015
Plats: Hellasgården, Nacka
Registrering: 9:00-11:00
Obligatoriskt deltagarmöte i startområdet: 11:30
Start: 12:00
Mål: 15:00
Prisutdelning: ca 16:00


Lag och utrustning

 • Lagmedlemmar måste ha fyllt 18 år och inneha giltig olycksfallsförsäkring vid tävlingsdagen som täcker ev olyckor vid tävlingsarrangemang.
 • Det är tillåtet att använda GPS även om det alltid är kartan som gäller.
 • Under hela tävlingstiden får avståndet mellan lagmedlemmarna aldrig överstiga 20 meter. Snokande, osynliga kontrollanter cirkulerar i tävlingsområdet under hela tävlingstiden.
 • Det är inte tillåtet med langning eller följebil.
 • Båda lagmedlemmarna ska vara utrustade med varsin cykel, 1 st första-hjälpen-kit och 1 st mobiltelefon samt bära hjälm under all cykling och tekniska kontroller (klättring, bouldering, firning, zipline, höghöjdsbana)
 • Skulle laget behöva bryta tävlingen ska detta meddelas omedelbart via telefon till tävlingsledningen. Telefonnummer står på kartans baksida.

 • Do’s and don’t’s på banan

 • Under perioden april t om 15 juli är det fortplantningsperiod i Nackareservatet vilket gör naturen och djurlivet i området extra känsligt. Därför respektera nedan regler nedan.
 • Trafikregler gäller oavkortat och biltrafiken är inte reglerad under tävlingen.
 • Ältavägen är avstängd för tävlande och cykling hänvisas till cykelbanan. Måste ältavägen korsas görs detta vid övergångsställen. Det är förbjudet att korsa ältavägen annat än vid övergångsställen.
 • Privat mark är förbjudet att beträda.
 • Det är inte tillåtet att cykla utanför anlagda vägar och stigar.
 • Områden med röd streck-markering på kartan är förbjudna att beträda.
 • Tävlingsledningens direktiv gäller alltid.
 • Ta med ert skräp in i mål. Respektera naturen.

 • Tävlingen

 • Tävlingstiden är mellan 12:00 och 15:00.
 • Båda lagmedlemmarna, deras cyklar samt sportident-pinne måste gå i mål samtidigt.
 • Lag som går i mål efter kl 15:00 får poängavdrag med 100 poäng per försenad minut.
 • Lag som går i mål efter kl 15:10 diskvalificeras.
 • Kontroller som registreras efter kl 15:00 är ogiltiga.
 • Håll koll på sportidentpinnen. Utan den blir det inga poäng och laget diskvalificeras.
 • Om två lag går i mål med samma poäng vinner det lag som kom i mål först.
 • Varje kontroll avger både ljus och ljudsignal. Det är lagets ansvar att meddela felaktigheter med antal tagna kontroller. Om en kontroll är trasig, felplacerad eller saknas, ta genast kontakt med banansvarig. Telefonnummer står på kartans baksida. Beslut om eventuell justering av poäng sker efter målgång och avregistreringen, förutsatt att laget meddelar tävlingsledningen direkt vid avregistreringen. Klagomål ska lämnas till tävlingsledningen direkt vid avregistrering.
 • Vid äventyrskontroller räcker det med att en av lagmedlemmarna tar kontrollen. Då det ibland kan bildas köer till dessa är det upp till lagen att ta hänsyn till detta när lagen lägger upp sin strategi och rutt. All utrustning som lånas vid äventyrskontroller ska återlämnas till Sthlm Rumbles personal efter tagen kontroll.

 • Övriga regler

 • Regelbrott kan leda till diskvalificering och tävlingsledningens beslut går inte att överklaga.
 • Sthlm Rumble avsäger sig allt ansvar gällande felaktigheter, försummelse hos underleverantörer/tredje part.
 • Alla lag som vinner priser om lottas ut av måste närvara vid prisutdelningen för att få sina priser. I händelse av utebliven närvaro lottas priset ut till annat lag.

 • Force majeure

  Sthlm Rumble ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Sthlm Rumble inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, tät dimma, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
  Vid force majeure förbehåller Sthlm Rumble sig rätten att inte utbetala något prisavdrag om tävlingen inte kan genomföras.
  Sthlm Rumble förbehåller sig rätten att förändra i tävlingens upplägg och koncept vid force majeure samt annat vardagligt hinder som står utom dennes makt och som man inte hade kunnat räkna med.


  Obligatorisk utrustning

  Varje lag ska ha varsin cykel och varsin hjälm. I lagets utrustning ska även 1 st mobiltelefon med fulladdat batteri ingå samt 1 st första-hjälpen-kit för ev olyckor ute på tävlingsområdet.


  Ytterligare rekommenderad utrustning

  Vi rekommenderar även att lagen har med sig vatten/sportdryck/energy bars/gels dimensionerat till tävlingstiden då inga depåer finns på banan. Vidare rekommenderar vi att ni har med er en multitool för enklare reparationer, slang, pump, klocka (kom inte för sent i mål!) och kanske en ryggsäck att bära med sig allt i.
  Ytterligare en väldigt bra grej att investera i är ett kartställ. Ett sånt hittar du exempelvis här >>


  Har jag laddat rätt?

  Tävlingstiden är tre timmar och under dessa timmar kommer ni vara med om ganska mycket cykling, löpning och ett och annat äventyrsmoment. Det är alltså ingen sträcka som ska klaras av utan en tävlingstid. Därför är det bra att träna lite längre pass så att uthålligheten blir tillräcklig.
  Se till att inte starta Sthlm Rumble hungrig utan ladda ordentligt med kolhydrater och ta med energi-bars, gels och dricka under tävlingen. Detta kommer att finnas till försäljning i startområdet från kl 10:00 på tävlingsdagen.


  Äventyrsmomenten

  Det spelar ingen roll om du har klättrat eller paddlat förut. All utrustning vid dessa kontroller finns på plats och nivån är anpassad så att alla ska klara av äventyrskontrollerna och kunnig personal finns om assistans behövs. Om du har höjdskräck får du träna bort den eller låter du lagkompisen ta just den kontrollen.


  Stockholms vackraste plats

  Hellasgården är din port till Nacka naturreservat, inte mer än 15 minuter från Slussen! Så här hittar du hit:

  Buss
  Buss 401 går från Slussen till Älta flera gånger i timmen. Busshållplatsen heter Hellasgården och restiden är ca 15 min från Slussen. Kolla när bussen går med SL:s reseplanerare.

  Bil
  Om du åker bil tar det ca 10 minuter från Gullmarsplan. Du åker mot Älta, vid Sickla följer du väg 260. När du kommer fram finner du en stor avgiftsbelagd bilparkering på din vänstra sida.

  GPS
  Latitude : 59.290567
  Longitude : 18.155766


  What is this?

  Stockholm Rumble adventure racing is multi sport race where participants compete in teams of two in classes Ladies, Men and Mix. The course consists of 30 deployed controls where each control provides scores that will vary depending on the severity. The scale runs from 2 to 12 points per control.

  WTF?

  The teams will take how many and what checkpoints they want in the order they wish. It is impossible to take all 30 why tactics and navigation becomes an important part of the competition. Most points after three hours away. And the map ... you get the map the moment the race starts.

  Are you supposed to be a professional ?

  Nah.. there is no need to. Most of the time you're on a mountainbike but to take some adventures checks , you may need to run , paddle, swim, climb, balance, etc. All equipment for these operations is handled by Sthlm Rumble with knowledgeable staff in place so no prior knowledge is required of the participants . But professionals are, of course, also welcome

  How far is it ?

  Three hours ... So no distance, but a given shooting time. The teams has three hours out on the track. If you finish after three hours and one second the points deduction of 20 points so you have to be back in goal in the competition.
  Since the contest does not consist of a given distance but a given shooting time, this means that all teams will start and finish at the same time. Elite and recreational athletes compete on the same terms, on the same path together.

  Sounds fun . What do I need equipment?

  Required equipment is mountain biking, bicycle helmet, first aid kit and cell phone. All other equipment such as climbing gear, kayaks, swimming ring (!) Is included in the entry fee. You do not need to be empty your bank account to get geared up.

  aq_block_12
  aq_block_14